Voor kinderen is het belangrijk dat ze stapsgewijs aan de tandheelkundige behandeling kunnen wennen. Vertrouwen winnen speelt hierbij een belangrijke rol. Vanaf een jaar of twee kunt u uw kind gerust meenemen naar de praktijk, bijvoorbeeld als u zelf voor een periodieke controle komt.

Tijdens de behandeling zal de tandarts uw kind op het gemak stellen en duidelijk in kindertaal uitleggen wat er gebeuren gaat.